Tips


De grens voor Nationale Hypotheekgarantie wijzigt regelmatig, in 2018 ligt de grens op EUR 265.000,00. Bij maatregelen om uw woning te verduurzamen kan dit met maximaal 6% worden verhoogd.
Vanaf 2017 is de NHG grens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.Ook in Ridderkerk is het mogelijk om een leegstaande woning, die in de verkoop staat, tijdelijk te verhuren volgens de regels van de Leegstandswet. Dit maakt het voor huiseigenaren eenvoudiger om de woning te verhuren en zo de dubbele lasten te verminderen. Uiteraard dient uw financier ook akkoord te gaan met tijdelijke verhuur. In de huidige markt komt dit steeds minder voor omdat woningen snel worden verkocht.In 2018 kunt u maximaal 100 % van de koopsom financieren, de kosten koper, gemiddeld 6 %, dient u uit eigen middelen te voldoen. Ook een verbouwing is al jaren niet meer volledig te financieren, het is afhankelijk van de stijging van de waarde van de woning na verbouwing.
De belastingdienst heeft echter diverse schenkingsvrijstellingen in het leven geroepen bij aankoop of verbouwing van een eigen woning waardoor bijvoorbeeld ouders kunnen bijspringen.Verduurzaming krijgt steeds meer aandacht. Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor duurzame maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen of isolatie. Door het grote aantal aanvragen is de subsidiepot meestal wel snel leeg. Heeft u dus plannen informeer dan voortijdig naar de subsidiemogelijkheden bij het Rijk of uw gemeente.